Ngôn tình, Thượng Cổ

Thượng Cổ

Quyển 1: Hậu Cổ Lịch – Hậu Trì

Chương 1~10

Thượng Cổ – Chương mở đầu

Thượng Cổ – Chương 2: Khúc dạo đầu

Thượng Cổ – Chương 3: Tương đấu

Thượng Cổ – Chương 4: Đối đầu

Thượng Cổ – Chương 5: Hậu Trì

Thượng Cổ – Chương 6: Cảnh Thiệu

Thượng Cổ – Chương 7: Biến mất

Thượng Cổ – Chương 8: Thanh Mục

Thượng Cổ – Chương 9: Sự cố

Thượng Cổ – Chương 10: Hành trình

Chương 11~20

Thượng Cổ – Chương 11: Trừng phạt

Thượng Cổ – Chương 12: Tranh chấp

Thượng Cổ – Chương 13: Giao phong

Thượng Cổ – Chương 14: Thần phục

Thượng Cổ – Chương 15: Giáo huấn

Thượng Cổ – Chương 16: Manh mối

Thượng Cổ – Chương 17: Trở về

Thượng Cổ – Chương 18: Mở màn

Thượng Cổ – Chương 19: Gặp mặt

Thượng Cổ – Chương 20: Thiên Lôi

Chương 21~30

Thượng Cổ – Chương 21: Giáng thế

Thượng Cổ – Chương 22: Truyền thừa

Thượng Cổ – Chương 23: Thiên Đế

Thượng Cổ – Chương 24: Hai năm

Thượng Cổ – Chương 25: Tấn vị

Thượng Cổ – Chương 26: Đào tẩu

Thượng Cổ – Chương 27: Bị thương

Thượng Cổ – Chương 28: Thiên Cung

Thượng Cổ – Chương 29: Sinh biến

Thượng Cổ – Chương 30: Thượng Cổ

Chương 31~40

Thượng Cổ – Chương 31: Long đan

Thượng Cổ – Chương 32: Thiên Hậu

Thượng Cổ – Chương 33: Gặp gỡ

Thượng Cổ – Chương 34: Lựa chọn

Thượng Cổ – Chương 35: Lôi Hình

Thượng Cổ – Chương 36: Cổ Quân

Thượng Cổ – Chương 37: Cầu hôn

Thượng Cổ – Chương 38: Ước định

Thượng Cổ – Chương 39: Xuất phát

Thượng Cổ – Chương 40: Bắc Hải

Chương 41~50

Thượng Cổ – Chương 41: Rời núi

Thượng Cổ – Chương 42, 43, 44: Tam bảo

Thượng Cổ – Chương 45, 46: Tự phạt

Thượng Cổ – Chương 47, 48, 49: Trăm năm

Thượng Cổ – Chương 50: Tấn vị

Chương 51~59

Thượng Cổ – Chương 51: Dạo đầu

Thượng Cổ – Chương 52: Trở về

Thượng Cổ – Chương 53: Không quen

Thượng Cổ – Chương 54: Nhục

Thượng Cổ – Chương 55: Hôn (1)

Thượng Cổ – Chương 56: Hôn (2)

Thượng Cổ – Chương 57: Hôn (3)

Thượng Cổ – Chương 58, 59

Quyển 2: Thượng Cổ Lịch – Thượng Cổ

Chương 61~69

Thượng Cổ – Chương 60: Niết bàn

Thượng Cổ – Chương 61: Duyên cớ

Thượng Cổ – Chương 62: A Khởi

Thượng Cổ – Chương 63: Che đậy

Thượng Cổ – Chương 64: Hoả Phụng

Advertisement

6 thoughts on “Thượng Cổ”

  1. Chủ nhà ơi, cho mình hỏi truyện Thượng Cổ bạn dịch có public ko nhỉ? Mình ấn vào mấy chương đầu thì ko đọc đc hiuhiu

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s